X

Nyhetslista

8

jan

2021

Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

Författare:
Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.
Kommentarer (0)
Antal visningar (116)
Betyg: Inga betyg

24

apr

2020

Tidningsbranschen slipper finansiera returpappersinsamlingen

Författare:
Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Nu lämnar regeringen besked att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.
Kommentarer (0)
Antal visningar (144)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ökade krav på återvinning från bygg och rivning

Författare:
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (368)
Betyg: Inga betyg

7

sep

2018

Mer tillgänglig källsortering nära hemmet

Författare:
Regeringen har beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (594)
Betyg: Inga betyg

3

maj

2017

Bättre stöd till hushåll att källsortera

Författare:
Nu lanseras en ny nationell sorteringsguide med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras. Sajten Sopor.nu vänder sig till hushåll, skolor och alla som vill veta hur man sorterar på rätt sätt, och ger tips på vad man kan göra med användbara saker istället för att slänga dem.
Kommentarer (0)
Antal visningar (895)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här