X

Nyhetslista

25

mar

2020

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning

Författare:
Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter. Arbetsgivaren ska dock säkerställa att den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. På grund av rådande läge snabbutreder Arbetsmiljöverket nu möjligheten att tillfälligt godkänna icke CE-märkt skyddsutrustning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (18)
Betyg: Inga betyg

18

mar

2020

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Författare:
Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (18)
Betyg: Inga betyg

18

mar

2020

Undantag från krav på läkarintyg

Författare:
Regeringen föreslår att den ska få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader i lagen om sjuklön.
Kommentarer (0)
Antal visningar (25)
Betyg: Inga betyg

17

mar

2020

Om förslaget korttidspermittering

Författare:
Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering.
Kommentarer (0)
Antal visningar (32)
Betyg: Inga betyg

13

mar

2020

Arbetsgivare kan söka dispens för att få använda skyddsmask 90

Författare:
Enligt EU-regler ska all personlig skyddsutrustning leva upp till gällande säkerhetskrav. Skyddsmask 90 uppfyller inte alla krav för skyddsutrustning. I rådande situation, med ökad risk för smittspridning, kommer Arbetsmiljöverket dock att bevilja tillfälliga tillstånd för användning inom räddningstjänst och ambulanssjukvård för de arbetsgivare som söker dispens.
Kommentarer (0)
Antal visningar (30)
Betyg: 4.0
1234

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här