X

Nyhetslista

20

dec

2019

Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier

Författare:
Det finns brister i arbetsmiljön på nio av tio tunga industrier som inspekterats. Det handlar om kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister vid inspektioner av 480 företag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (48)
Betyg: Inga betyg

15

nov

2019

Krav på medicinska kontroller

Författare: SuperUser Account
Den första november började nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär.
Kommentarer (0)
Antal visningar (95)
Betyg: Inga betyg

9

okt

2019

Undantag i medicinska kontroller

Författare:
Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.
Kommentarer (0)
Antal visningar (126)
Betyg: Inga betyg

16

maj

2019

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

Författare:
8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (239)
Betyg: 5.0

16

maj

2019

Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Författare:
Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (489)
Betyg: 5.0
1234

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här