X

Nyhetslista

16

jun

2021

Remiss om föreskrifter i arbetslivet

Författare:
Hanteringen av synpunkterna på Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur går nu in i slutfasen. Under våren har alla synpunkter noga analyserats och texterna har därefter justerats.
Kommentarer (0)
Antal visningar (8)
Betyg: Inga betyg

9

jun

2021

Föreskrifter om arbetsanpassning från 1 juni

Författare:
De nya föreskrifterna klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och för att underlätta återgång i arbetet för arbetstagaren, efter sjukfrånvaro.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

6

maj

2021

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

Författare:
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (29)
Betyg: Inga betyg

6

maj

2021

Fem år med OSA-föreskrifterna

Författare:
Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som infördes den 31 mars 2016. Reglerna kom till för att göra det enklare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
Kommentarer (0)
Antal visningar (40)
Betyg: Inga betyg

9

mar

2021

Nya krav vid hudexponering av mineraloljor

Författare:
Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor började gälla den 20 februari 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (95)
Betyg: Inga betyg
123456789
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här