X

Nyhetslista

23

mar

2021

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Författare:
Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (39)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

16

mar

2021

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Författare:
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.
Kommentarer (0)
Antal visningar (38)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

13

nov

2020

Avfallsregistret är öppet

Författare:
Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (173)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Författare:
Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (212)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november

Författare:
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter, som behandlare av avfall, ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Kommentarer (0)
Antal visningar (173)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här