X

Nyhetslista

22

jun

2020

Ändringar gällande bygg- och rivningsavfall

Författare:
Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om byggprodukter och avfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (24)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2020

Tags: avfall, bygg

16

jun

2020

Blandat avfall fortsatt högt

Författare:
I Sverige uppkom 35,2 miljoner ton avfall 2018, gruvavfallet borträknat. Det är en ökning med 9 procent sedan 2016. Under 2018 materialåtervanns 25 procent av det behandlade avfallet, 58 procent återvanns på annat sätt och 17 procent bortskaffades. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket.
Kommentarer (0)
Antal visningar (21)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2020

Tags: avfall

11

okt

2019

Ökade krav på återvinning från bygg och rivning

Författare:
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (234)
Betyg: Inga betyg

19

jun

2019

Ändring av klassificering av farligt avfall

Författare:
Regeringen har beslutat om en ändring i avfallsförordningen som innebär att när avfall ska klassificeras ska man börja med att bedöma om avfallet har farliga egenskaper och därefter välja lämplig avfallskod.
Kommentarer (0)
Antal visningar (318)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags: avfall

18

dec

2018

Ändringar i avfallslagstiftningen

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning, med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen. Förslagen innebär:
Kommentarer (0)
Antal visningar (562)
Betyg: 3.0
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här