X

Nyhetslista

3

jan

2020

Kapaciteten för allvarliga växtskadegörare stärks

Författare:
Hotet att nya allvarliga växtskadegörare ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. På EU-nivå finns ny lagstiftning på plats för att motverka denna trend. De nya EU-förordningarna ökar behovet av diagnoser av växtskadegörare och regeringen har därför beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt kan klara kraven avseende diagnoser av växtskadegörare.
Kommentarer (0)
Antal visningar (148)
Betyg: Inga betyg

23

dec

2019

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (201)
Betyg: Inga betyg

23

dec

2019

Nya regler för att skydda växter

Författare:
Från den 14 december finns det nya regler för alla EU-länder om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Reglerna har tagits fram för att bättre skydda EU:s växtproduktion, skog, naturområden och andra växtmiljöer från hot i form av växtskadegörare som ännu inte är spridda inom EU.
Kommentarer (0)
Antal visningar (147)
Betyg: Inga betyg

5

sep

2019

Två nya godkända biologiska bekämpningsmedel

Författare:
Naturvårdsverket har fattat beslut om att godkänna parasitstekeln Eretmocerus eremicus och rovkvalstret Transeius montdorensis för användning som biologiska bekämpningsmedel i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (325)
Betyg: Inga betyg

14

jun

2018

EU utvidgar förbudet mot användning av neonikotinoider som kan skada bin

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.
Kommentarer (0)
Antal visningar (526)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här