X

Nyhetslista

2

jun

2020

Översyn av EUs växtskyddsmedelsförordning

Författare:
Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU uppfyller i stort sitt syfte men genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (3)
Betyg: Inga betyg

13

maj

2020

Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018

Författare:
I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018 hade andelen prover med överskridna gränsvärden minskat något jämfört med föregående år. Trenden från tidigare år med låga nivåer håller i sig.
Kommentarer (0)
Antal visningar (25)
Betyg: Inga betyg

23

dec

2019

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (102)
Betyg: Inga betyg

5

sep

2019

Två nya godkända biologiska bekämpningsmedel

Författare:
Naturvårdsverket har fattat beslut om att godkänna parasitstekeln Eretmocerus eremicus och rovkvalstret Transeius montdorensis för användning som biologiska bekämpningsmedel i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (229)
Betyg: Inga betyg

23

aug

2017

Kontroll av otillåtna växtskyddsmedel

Författare:
Kemikalieinspektionen har tillsammans med Tullverket medverkat i ett EU-projekt för att kontrollera om otillåtna växtskyddsmedel importeras till Sverige. Ingen import av otillåtna växtskyddsmedel till Sverige upptäcktes, men totalt hittades 122 ton otillåtet importerade växtskyddsmedel i de medverkande EU-länderna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (655)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här