X

Nyhetslista

8

maj

2020

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Författare:
Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (30)
Betyg: Inga betyg

8

nov

2018

Primärenergital i energideklaration av byggnader

Författare:
Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (586)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Författare:
Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (657)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021

Författare:
Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Kommentarer (0)
Antal visningar (777)
Betyg: 4.0

14

maj

2018

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

Författare:
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018. Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.
Kommentarer (0)
Antal visningar (475)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här