X

Nyhetslista

23

mar

2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Författare:
I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg

3

sep

2020

Energihushållningsreglerna i BBR ändras

Författare:
Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen. Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft.
Kommentarer (0)
Antal visningar (110)
Betyg: Inga betyg

17

jun

2020

Nära-nollenergibyggnader i plan- och byggförordningen

Författare:
Plan- och byggförordningen ändras den 1 september 2020 när det gäller hur byggnaders energiprestanda ska beräknas. Regeringen beskriver ändringen som sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (179)
Betyg: Inga betyg

12

okt

2018

Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter

Författare:
Från och med mars 2020 kommer det att införas lagkrav på både på energi- och resursanvändning. Lagstiftningen gäller hela EU och de servar och lagringsprodukter som inte lever upp till kraven kommer att förbjudas från att sättas på marknaden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (595)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Författare:
Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (934)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här