X

Nyhetslista

8

maj

2020

Industribuller

Författare:
Boverket har tagit fram allmänna råd och uppdaterad vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Avsikten är att ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för sådant buller.
Kommentarer (0)
Antal visningar (31)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier

Författare:
Det finns brister i arbetsmiljön på nio av tio tunga industrier som inspekterats. Det handlar om kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister vid inspektioner av 480 företag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (83)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ändringar i industriutsläppsförordningen om BAT-slutsatser

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen. Kommissionen har med stöd av industriutsläppsdirektivet antagit slutsatser om bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT-slutsatser, för stora förbränningsanläggningar, uppfödning av fjäderfän eller grisar samt produktion av organiska högvolymkemikalier. Dessa BAT-slutsatser förs in i 2 kap. industriutsläppsförordningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (195)
Betyg: Inga betyg

3

jan

2018

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Författare:
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (655)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här