X

Nyhetslista

10

jun

2021

Ändringar i kemikalieskatten för farliga ämnen i elektronik

Författare:
Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in den andra delen av utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna föreslår bland annat att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen

Författare:
Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att medverka i ett EU-projekt för att kontrollera särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. I projektet deltar inspektörer från 29 EU- och EES-länder. Kemikalieinspektionen startar sin del av projektet i mars.
Kommentarer (0)
Antal visningar (365)
Betyg: Inga betyg

11

mar

2021

Två nya särskilt farliga ämnen

Författare:
Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (117)
Betyg: Inga betyg

11

mar

2021

EU-dom om blykromater

Författare:
EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.
Kommentarer (0)
Antal visningar (73)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Några viktiga förbud och regler 2021

Författare:
Kemikalieinspektionen informerar om några av de kommande förbud och regeländringar som träder i kraft under 2021. Det gäller bland annat krav på att lämna giftinformation till Echa och förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (134)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här