X

Nyhetslista

23

mar

2021

Klimatbonusen för fordon stärks

Författare:
Klimatbonusen för fordon stärks från den 1 april 2021. Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp.
Kommentarer (0)
Antal visningar (70)
Betyg: Inga betyg

22

nov

2019

Nytt internationellt avtal för ren luft och klimatarbete

Författare: SuperUser Account
Det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention har trätt ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (267)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021

Författare:
Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1081)
Betyg: 4.0

10

maj

2017

Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn

Författare:
Enligt den preliminära statistiken från Naturvårdsverket har utsläppen minskat marginellt jämfört med 2015. Under våren har regeringen lanserat ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt från transporter. Den senaste prognosen visar att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 med enbart inhemska åtgärder är inom räckhåll.
Kommentarer (0)
Antal visningar (990)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här