X

Nyhetslista

10

jun

2021

Ändringar i kemikalieskatten för farliga ämnen i elektronik

Författare:
Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in den andra delen av utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna föreslår bland annat att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

19

dec

2017

Skatt på kadmium och kemiska växtskyddsmedel

Författare:
Betänkandet om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten har överlämnats till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (823)
Betyg: Inga betyg

17

mar

2017

Förslag på en vägskatt för lastbilar över 12 ton

Författare:
Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på utformningen av en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1582)
Betyg: 5.0
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här