X

Nyhetslista

8

maj

2018

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Författare:
Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention).
Kommentarer (0)
Antal visningar (343)
Betyg: Inga betyg

3

jan

2018

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Författare:
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (588)
Betyg: Inga betyg

10

maj

2017

Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn

Författare:
Enligt den preliminära statistiken från Naturvårdsverket har utsläppen minskat marginellt jämfört med 2015. Under våren har regeringen lanserat ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt från transporter. Den senaste prognosen visar att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 med enbart inhemska åtgärder är inom räckhåll.
Kommentarer (0)
Antal visningar (718)
Betyg: Inga betyg

26

apr

2017

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Författare:
Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (694)
Betyg: Inga betyg

17

mar

2017

Förslag på en vägskatt för lastbilar över 12 ton

Författare:
Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på utformningen av en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1156)
Betyg: 5.0
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här