X

Nyhetslista

6

jan

2021

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
Ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser och förordning om vissa utsläpp av växthusgaser har börjat gälla den 1 januari 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (53)
Betyg: Inga betyg

10

sep

2020

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
I lagrådsremissen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (82)
Betyg: Inga betyg

22

nov

2019

Nytt internationellt avtal för ren luft och klimatarbete

Författare: SuperUser Account
Det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention har trätt ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (229)
Betyg: Inga betyg

3

jun

2019

Förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart

Författare:
I ett samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket pågår löpande utveckling av metodiken för utsläppsstatistik av bland annat växthusgaser. Samarbetet har nu resulterat i en ny beräkningsmodell för inrikes sjöfart.
Kommentarer (0)
Antal visningar (449)
Betyg: Inga betyg

14

sep

2018

Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

Författare:
Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (703)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här