X

Nyhetslista

13

sep

2018

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Författare:
Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus.
Kommentarer (0)
Antal visningar (299)
Betyg: Inga betyg

14

jun

2018

Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med neonikotinoider

Författare:
EU-kommissionen har den 29 maj 2018 beslutat om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med neonikotinoider. Till följd av beslutet kommer Kemikalieinspektionen att ompröva godkännanden av berörda produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (279)
Betyg: Inga betyg

14

jun

2018

EU utvidgar förbudet mot användning av neonikotinoider som kan skada bin

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.
Kommentarer (0)
Antal visningar (306)
Betyg: Inga betyg

19

dec

2017

Skatt på kadmium och kemiska växtskyddsmedel

Författare:
Betänkandet om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten har överlämnats till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (450)
Betyg: Inga betyg

28

jun

2017

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

Författare:
Inför odlingssäsongen 2017 gäller vissa nya regler för användning av växtskyddsmedel. En av de nya reglerna innebär att kemiska växtskyddsmedel inte får användas för nedvissning eller ogräsbekämpning närmare än 30 dagar före skörd vid odling av spannmål för livsmedel.
Kommentarer (0)
Antal visningar (600)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här