X

Nyhetslista

Publicerad den 22 september 2020

Tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut

Nationellt godkända tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut fr.o.m. den 1 januari 2021.

Enligt nationella övergångsbestämmelser i reglerna om transport av farligt gods, ADR-S (avsnitt 10.1.1 i bilaga S) är det sedan många år tillåtet att använda nationellt godkända fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, batterifordon och slamsugartankar. I 2015 års utgåva av ADR-S infördes ett slutdatum för användning av dessa tankar och fordon som innebär att dessa inte får användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Information om slutdatumet har funnits tillgänglig sedan 2012 för såväl branschföreträdare, säkerhetsrådgivare som för myndigheter och andra användare av dessa bestämmelser. Den huvudsakliga orsaken till att dessa tankar och fordon fasas ut är säkerhetsskäl.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (203)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2020

Tags: fordon

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här