X

Nyhetslista

Publicerad den 12 mars 2020

Tillsyn av e-handel på kemikalieområdet i EU

Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.

Projektet kommer att rikta in sig på produkter för både allmänhet och yrkesmässiga användare som finns tillgängliga i privata företags webbutiker och på marknadsplattformar som Amazon och eBay. Syftet är att kontrollera om farliga ämnen, blandningar, biocidprodukter och varor som omfattas av kemikalieregelverket (Reach, CLP och biocidförordningen) som säljs på webben i EES-medlemsstater följer bestämmelserna.

Inspektörerna kommer att undersöka begränsade ämnen som finns i produkter och varor som ofta säljs på webben, som leksaker, smycken och textilier, och kontrollera mot kraven i Reach-förordningen. Inspektörerna kommer också att kontrollera om reklamen för farliga kemiska produkter som säljs på webben informerar konsumenterna om farligheten för ämnet eller blandningen enligt kraven i CLP-förordningen och biocidförordningen på ett sätt som överensstämmer med reglerna.

Projektet syftar också till att öka företagens medvetenhet om de kemikaliekrav som även gäller e-handelsföretagen. Det är även viktigt att stärka kommunikationen och samarbetet mellan tillsynsmyndigheter från olika medlemsstater, då e-handelsföretag verkar över de nationella gränserna.

Inspektionen är det åttonde stora tillsynsprojektet inom ramen för Forum, ett EU-gemensamt tillsynsnätverk för kemikalier som drivs av Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten. Projektet kommer att pågå till den 31 december 2020. Resultaten av projektet förväntas publiceras i slutet av 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (277)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2020

Tags: kemikalier , handel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här