X

Nyhetslista

Publicerad den 6 mars 2018

Två ämnen begränsas i kosmetiska produkter

En ny begränsning av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) har införts. Ämnena förekommer i kosmetiska produkter och har miljöfarliga egenskaper, de ansamlas i levande organismer och är mycket svårnedbrytbara. Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020 och gäller produkter som sköljs av från kroppen.

Bilaga XVII i Reach är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner.

De senaste begränsningarna är Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen, så kallade ”rinse off” produkter.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

• får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort i en koncentration på 0,1 viktsprocent eller högre för något av ämnena.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1336)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2018

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här