X

Nyhetslista

Publicerad den 6 mars 2018

Två ämnen begränsas i kosmetiska produkter

En ny begränsning av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) har införts. Ämnena förekommer i kosmetiska produkter och har miljöfarliga egenskaper, de ansamlas i levande organismer och är mycket svårnedbrytbara. Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020 och gäller produkter som sköljs av från kroppen.

Bilaga XVII i Reach är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner.

De senaste begränsningarna är Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen, så kallade ”rinse off” produkter.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

• får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort i en koncentration på 0,1 viktsprocent eller högre för något av ämnena.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (2341)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2018

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här