X

Nyhetslista

Publicerad den 5 september 2019

Två nya godkända biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har fattat beslut om att godkänna parasitstekeln Eretmocerus eremicus och rovkvalstret Transeius montdorensis för användning som biologiska bekämpningsmedel i Sverige.

De godkända arterna används i flera europeiska länder för att bekämpa skadegörare i framförallt växthus, men även i tunnelodling. Parasitstekeln Eretmocerus eremicus är en naturlig fiende till mjöllöss, så kallade vita flygare. Rovkvalstret Transeius montdorensis kan leva av flera olika mindre ryggradslösa djur, som mjöllöss, trips eller andra kvalster. De båda arterna har godkänts av Naturvårdsverket eftersom de anses oförmögna att etablera sig i den svenska naturen och utgör därför inget hot mot den biologiska mångfalden.

Besluten innebär att arterna blir godkända att användas utan villkor för användningen. När de två arterna är godkända att användas i Sverige kommer de att läggas till på listan över godkända arter. Besluten måste träda i kraft innan arterna kan börja användas. Det sker 25 juli 2019 om ingen överklagat besluten innan dess.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (564)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2019

Tags: bekämpning , bekämpningmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här