X

Nyhetslista

Publicerad den 11 mars 2021

Två nya särskilt farliga ämnen

Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

Den 19 januari 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med två nya ämnen:

• Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter, EC-nummer 205-594-7, CAS-nummer 143-24-8

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

• Dioktyltenndilaurat, stannan, dioktyl-, bis(kokosacyloxi) derivat, och andra stannaner, dioktyl, bis(fettacyloxi) derivat, där C12 är den huvudsakliga kolkedjelängden av fettsyran,
EC-nummer -, CAS-nummer –

Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att de är reproduktionstoxiska. Ämnena har förts upp efter förslag från Sverige.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (181)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: kemikalier , kandidatförteckning

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här