X

Nyhetslista

Publicerad den 8 maj 2020

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.

Beslutet innebär att det i 16 kap. plan- och bygglagen (2010:900, PBL) införs ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Lagändringen träder ikraft den 1 maj 2020.

Den 23 april 2020 har även regeringen beslutat om förordningen om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 (2020:245). Förordningen innebär bland annat att bestämmelser om krav på bygglov, rivningslov och marklov och kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen i PBL blir undantagna för tillfälliga vårdbyggnader som krävs med anledning av sjukdomen covid-19. Förordningen träder ikraft den 1 maj 2020 och får retroaktiv verkan och gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (321)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2020, Regeländring, Corona, Covid 19

Tags: byggnad , bygg

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här