X

Nyhetslista

Publicerad den 30 december 2016

Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark


För beräkningsverktyget har arbetet bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Naturvårdsverket har samarbetat med en projektgrupp bestående av Statens geotekniska institut, konsultföretaget Kemakta Konsult AB och Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Arbetet har bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Ett antal nya generella riktvärden för mark har tagits fram med fokus på bekämpningsmedel i handelsträdgårdar samt organiska tennföreningar som finns i båtbottenfärger. 

För platser där båtbottenfärger orsakat föroreningen dominerar generellt ämnena TBT, DBT och MBT som nu finns som enskilda generella riktvärden. När det gäller andra typer av verksamheter än de som kopplas till båtbottenfärger, kan andra organiska tennföreningar vara dominerande föroreningar.

En del ändringar i beräkningsmetodiken har också gjorts. Exempelvis för att göra modellen mer heltäckande har en humanrisk lagts till som tidigare inte beaktades – korttidsexponering.

Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1192)

Författare: Anonym

Kategorier: Nyheter december 2016

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här