X

Nyhetslista

Publicerad den 26 mars 2020

Upphävande av föreskrift om ozonskiktet

Regeringen har beslutat om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet eftersom föreskriften inte längre har någon praktisk betydelse.

Föreskriften upphävs på Naturvårdsverkets begäran. Numera regleras frågan om eventuella undantag i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen och förordningen (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. I den nuvarande förordningen saknar Naturvårdsverket bemyndigande som gör att verket kan upphäva föreskriften.

Föreskriften upphävs från den 1 maj 2020.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
• förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (269)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2020, Regeländring

Tags: ozon

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här