X

Nyhetslista

Publicerad den 24 april 2020

Utökad tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning, beslutade regeringen.

Om det skulle bli nödvändigt att stänga exempelvis förskolor och skolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, så kommer föräldrar som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn kunna få tillfällig föräldrapenning. Föräldrar kommer i de här situationerna att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

Det gäller situationer då den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som förälderns barn normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i vissa situationer som är hänförliga till sjukdomen covid-19.

Om skolans lokaler är stängda för eleverna, men eleverna har studier på distans, kan tillfällig föräldrapenning också betalas ut om föräldern behöver avstå arbete för att vårda barnet.

I den nya förordningen finns även ett undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka det vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning vid sjukdom för barn mellan 12 och 16 år. Behovet ska fortfarande styrkas, men det får göras även på annat sätt än genom ett läkarutlåtande.

Förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och tillämpas på tillfällig föräldrapenning som avser tid från och med ikraftträdandet. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (317)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2020, Corona, Covid 19

Tags: Corona , Covid 19

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här