X

Nyhetslista

Publicerad den 31 oktober 2018

Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om plastbärkassar som innebär att skyldigheten att lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden utvidgas till att gälla även s.k. mycket tunna plastbärkassar (dvs. bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och som behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt).

Förordningen träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar
• förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (693)
Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenUtökat uppgiftskrav för plastbärkassar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här