X

Nyhetslista

Publicerad den 19 oktober 2017

Utredning om ett arbetsliv i förändring

Utredningen om Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 är ute på remiss.

En särskild utredare fick i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:

• För det första har utredningen haft i uppdrag att kartlägga vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.
• För det andra har utredningen haft i uppdrag att analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
• Som ett tredje uppdrag har utredningen haft att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I utredningens uppdrag har ingått att genomföra arbetet i dialog med företrädare för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda intressenter.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (842)

Författare:

Kategorier: Nyheter oktober 2017

Tags: arbetsmiljö , arbetsliv

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenEtt arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här