X

Nyhetslista

Publicerad den 9 september 2021

Vägledning i ny lag om klimatdeklaration av byggnader

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket kommer att hjälpa byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en digital handbok om att klimatdeklarera samt ett nytt klimatdeklarationsregister.

Den 22 juni tog riksdagen beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Det betyder att Sverige från och med den 1 januari 2022 blir ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet måste många byggherrar lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (11)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2021

Tags: byggnad , klimat , bygg

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här