X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2021

Verktyg för märkning av livsmedel inom EU

Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.

Konsumenter har rätt att få veta vad maten de köper innehåller så företagen har ett stort ansvar för att märka produkterna på rätt sätt.

Verktyget, som är enkelt och kostnadsfritt, kan användas av företag som vill sälja livsmedel i EU-länder. Det kallas FLIS, vilket står för Food Labelling Information System. I en första version innehåller det EU-gemensamma regler.

I nästa version ska verktyget kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer. Verktyget är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk. I väntan på nästa version av FLIS kan Kommerskollegium eller respektive ambassad hjälpa till med kontakter till relevanta myndigheter med ansvar för livsmedelsinformation i olika EU-länder.

Verktyget är enkelt att använda. Det krävs ett fåtal steg, som val av språk och typ av livsmedel, för att få uppgifter om vad som måste finnas med i märkningen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (141)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: märkning , livsmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här