X

Lagpunkten Direct - ännu mer förenklad

Lagpunkten Direct är en ännu mer förenklad lösning riktad till branschföreningar, organisationer (inom t ex retail, bygg/anläggning, vård) samt även större företag med geografiskt spridda verksamheter. Med Lagpunkten Direct kan ni erbjuda slutanvändaren, inte bara en laglista, utan även att delar av lagefterlevnaden redan är formulerad. För din lokala enhet (som medlemsföretag, lokalkontor, vårdcentral, skola eller butik) förenklas kontrollen betydligt. Det gör Lagpunkten Direct till ett enkelt sätt att hantera arbetet med lagefterlevnad i stora organisationer med många enheter.
Kontakta oss för mer information samt pris (offereras separat för denna tjänst).

För standardabonnemang, Läs mer här

Vi kan även hjälpa till med
  • Demo av Lagpunkten
  • Ta fram din laglista
  • Formulera er lagefterlevnad
  • ISO 14001 eller ISO 9001 certifiering
  • IT-stöd för miljö- eller kvalitetsledningssystem
  • IT-stöd för avvikelsehantering
  • Utbildning
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här
 

Jämför tabell

# Funktioner Branschmedlem Direct Abonnent
1 Branschanpassad laglista
2 Utskick ändrade lagar 2 ggr/år 6 ggr/år 6 ggr/år
3 Fri support
4 Sortera på "Senast uppdaterad"
5 Sortera på "Benämning"
6 Skriv ut komplett laglista
7 Skapa lagefterlevnad Delvis fördef.
8 Exportera till Excel
9 Skapa egen laglista
10 Sök bland lagar