how to
X

Lagpunkten
Laglista, lagbevakning och lagefterlevnad

Med våra webbaserade tjänster, Lagpunkten Bas, Ledning, Branschlaglistan och Direkt är det lätt att hitta de lagar som gäller för verksamheten och att dokumentera hur företaget gör för att efterleva bestämmelserna. Lagpunkten bistår med löpande information om när lagarna förändras. Med hjälp av någon av våra många branschlaglistor, vår sökfunktion eller vår nyhetsfunktion Lagnytt, kan du hela tiden ha full kontroll på ditt företags lagefterlevnad.

Lagpunkten
Laglista, lagbevakning och lagefterlevnad

Med Lagpunkten är det lätt att hitta de lagar som gäller för verksamheten och att dokumentera hur företaget gör för att efterleva bestämmelser. Lagpunkten bistår med löpande information om när lagarna förändras.

Prova Lagpunkten

Fler än 700 företag använder Lagpunkten sedan 2007. Du kan prova Lagpunkten utan kostnad med full funktionalitet i 2 veckor. Under tiden kan du få hjälp av oss att komma igång.

Lagpunkten bevakar lagar och lagändringar

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad på förändringar och nyheter. När du prenumererar på en av våra tjänster får du:

  • Nyhetsbrev med lagnytt och kommentarer om viktiga förändringar
  • Utskick om vilka lagar som har förändrats av dem ni måste efterleva
  • Tydliga markeringar i din laglista om borttagna och förändrade lagar

Lagnytt

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, det motsvarar en ökning på 80 procent. Investeringar i elproduktion från...

Tillfälliga undantag på livsmedelsområdet

Regeringen föreslår att Livsmedelsverket ska få meddela föreskrifter om tillfälliga undantag från EU:s gemensamt fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på...

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.