X

Våra partners

Lagpunkten samarbetar med experter inom lagstiftning och certifiering för våra kunders branscher och lagområden. Det innebär att vi rekommenderar dem till dig som kund till Lagpunkten för experthjälp, till exempel när du ska skapa och redigera din laglista eller när du funderar på att gå vidare med din ISO-certifiering.

Konsult inom lag och certifiering? Samarbeta med oss!

Gör Lagpunkten till en del av ditt kunderbjudande! Genom partnerskap med oss kan du erbjuda dina kunder vår tjänst, som en del av ditt ”paket”. Kostnadseffektivt för både dig och dina kunder som får ett stort mervärde av ditt erbjudande.

Vi är ett gäng värdeskapande problemlösare som med vår mångåriga erfarenhet kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi brinner för att skapa effektiva ledningssystem och utveckla våra kunder strategiskt inom hållbarhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi erbjuder TIM – ett IT-verktyg specialutvecklat för ISO-standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001. Vi är experter på att tolka kraven i ISO standarderna och har byggt in tillämpningen av dem i TIM på ett effektivt och användarvänligt sätt. Språket är enkelt så att alla kan förstå. Utöver tillämpningen av alla kraven får du en digital projektledare som driver implementering hela vägen till certifiering, som dessutom görs kostnadseffektivt på distans.

Vi erbjuder en unik, skalbar lösning för små och medelstora företag som vill följa den komplexa lagstiftningen som gäller kring kemikalie-dokumentation och samtidigt arbeta hållbart kring säkerhet, hälsa och miljö för sina an-ställda. Genom molntjänsten cDoc får kunderna enkelt tillgång till uppdaterade säkerhetsdatablad, riskbedömningar, rapportmallar och en egen kemikalieexpert.

Företag kan använda Sinf som sitt huvudkontor med egen bolagsjurist. Vi hjälper bland annat våra medlemmar med att tolka och skriva avtal, lösa frågor vid förhandlingar och ge råd kring personalfrågor. Sinf fungerar även som en arbetsgivarorganisation och kan erbjuda medlemmarna kollektivavtal. Oavsett om du väljer att teckna kollektivavtal eller inte kan du bli medlem hos Sinf.

Om du är verksam som konsult inom miljö- och kvalitetsområdet kan du använda Lagpunkten som ett hjälpmedel och en del av leveransen till dina kunder.

Läs mer om hur en branschförening med hjälp av Lagpunkten kan bidra till hela branschens utveckling samtidigt som företagen i branschen spar pengar genom en branschlaglista.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.