X

Om Lagpunkten

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. Alla företag måste ha kunskap om de regulatoriska krav som ställs och hantera dem. Ofta handlar det om miljölagar och arbetsmiljölagar, men i Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Varför ska jag använda Lagpunkten?

Många olika myndigheter och instanser utfärdar bestämmelser som ett företag ska förhålla sig till. Lagpunkten hjälper dig att hantera lagkraven. En informationsbank med en kraftfull sökfunktion hjälper dig att hitta relevanta lagar.

Lagefterlevnad

I Lagpunkten finns en funktion för att formulera företagets krav för efterlevnad – vi kallar det för Styrning. Sedan kan man regelbundet notera att man genomfört de aktiviteter som krävs som ett bevis för Efterlevnad eller Compliance. Det är enkelt att skriva ut en rapport som styrker att företaget efterlever alla bestämmelser. Vill du ser hur det fungerar, Klicka här

Lagpunkten finns i olika varianter: Bas, Ledning, Branschlaglistan och Direkt.

Läs mer om våra tjänster här.

Lagbevakning

Vad är det som gäller

Alla organisationer behöver följa lagen. Det är ledningens ansvar att ha kunskap om alla förordningar och bestämmelser som påverkar en verksamhet. Inom arbetsmiljöområdet finns idag ett stort fokus och man riskerar betydande vitesbelopp vid regelbrott. Dessutom är det ett samhälleligt ansvar att följa bestämmelser som påverkar människors liv och hälsa, samt att ge medarbetare verktyg att arbeta på rätt sätt. Inom miljö- och hållbarhetsområdet finns det också ett stort antal bestämmelser som i slutänden syftar till att skapa en bättre miljö och spara jorden för framtiden. Att man stävar efter att efterleva dessa bestämmelser och göra sitt yttersta för att spara miljön är idag en självklarhet.

Läs mer om Läs mer om miljö- och arbetsmiljölagar här.

Vad gäller för ISO-certifierade organisationer

Är företaget certifierat enligt ISO 14001 har man skapat ett miljöledningssystem för att formalisera processen runt hållbart företagande. En del av miljöledningssystemet är en laglista med lagar och efterlevnadskrav som gäller den certifierade verksamheten.

Läs mer om Läs mer om lagefterlevnad här.

Vi kan tillfredsställa behoven för de flesta företag. Läs mer om våra tjänster Bas, Ledning, Branschlaglistan och Direkt.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.