X

Branschlaglistan

Företag i en bransch har liknande lagkrav på sig. Med vår tjänst Branschlaglistan får ditt företag en gemensam laglista skapad med lagar och förordningar relevanta för alla företagen i branschen. En branschstandard eller ”best practice”. Branschlaglistan kan innehålla både miljölagar och arbetsmiljölagar samt EU-bestämmelser och andra föreskrifter.

Om ditt företag tillhör en bransch med en branschförening som har ett samarbete med Lagpunkten kan du använda Branschlaglistan.

Ytterst är det alltid företaget självt som är ansvarig för att lagar och förordningar följs. Branschlaglistan utgör en bra utgångpunkt att bygga vidare på. Företaget kommer igång på ett bra sätt och kan spara viktig tid. I takt med att det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet utvecklas, kan företaget utbilda medarbetare eller anlita externa konsulter för att få en detaljerad bild av de krav som ställs.

Varför ska jag börja använda Branschlaglistan

Du får kunskap om hur andra företag i branschen arbetar med lagefterlevnad

Du får hjälp att upprätta företagets laglista. Istället för att börja från noll, kan du utgå ifrån ett material som baseras på erfarenhet

Du får information, via din branschförening, så fort en lag i Branschlaglistan ändras, så att du kan se till att förändrade krav hanteras av era rutiner i företaget

Du får en omvärldsbevakning på köpet. Branschlaglistan revideras årligen av din branschförening i samarbete med Lagpunkten. Detta gör att du i god tid får kunskap om nya lagar

Som användare av Branschlaglistan har du 20% rabatt på abonnemangskostnaden för Lagpunkten Bas

Funktioner i Branschlaglistan

  • Logga in på Lagpunkten som branschmedlem och gå till din branschsida
  • Visa/Läsa Branschlaglistan
  • Klicka på länkar i Branschlaglistan och gå till lagens originaltext
  • Du får Lagpunktens nyhetsbrev med nyheter inom lagområdet som kommer 3-4 gånger per år.

Vad du inte kan göra med Branschlaglistan

  • Lägga till och ta bort lagar från Branschlaglistan.
  • Dokumentera efterlevnaden av lagar.

För att göra detta uppgraderar du ditt abonnemang till en av våra tjänster Direkt eller Bas.

Läs mer här om att starta ett gratis provabonnemang.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.