X

Lagbevakning med Lagpunkten

Med Lagpunkten får du hjälp med alla viktiga moment i ditt arbete med lagefterlevnad.

Informationsinsamling

Vi har idag de flesta lagar i vår databas och du kan enkelt söka fram relevanta lagar. Om du vill kan du utgå från en branschlaglista för att se hur andra företag i din bransch gör. Vår nyhetsfunktion Lagnytt lyfter löpande fram intressanta nyheter inom lagområdet, som ett bidrag till våra kunders omvärldsbevakning. Genom att arbeta med branschlaglistor, sökfunktionen och nyhetsfunktionen, bygger du enkelt upp en laglista som är relevant.

Lagbevakning

Lagar och förordningar uppdateras regelbundet. Lagpunkten bevakar alla lagar i vår databas för sådana förändringar och vi publicerar kontinuerligt information om förändringar. Du kan bevaka dina utvalda lagar och få ett mail så snart det sker en förändring. Läs mer om lagområden och instanser.

Lagefterlevnad

När företaget väl har byggt upp en relevant laglista är nästa steg är att identifiera hur man ska göra för att följa en lag. Vi kallar det efterlevnad eller compliance. Lagpunkten har en enkel men kraftfull modell. Lagen ställer Krav på företaget eller organisationen. Företaget definierar upp Kontrollpunkter som beskriver vilka åtgärder man behöver göra för att följa bestämmelserna. Krav och kontrollpunkterna kallar vi för Styrning. Till sist dokumenteras beviset för att man gör rätt i en Efterlevnad.

Tillgängliggör information

De lagar som är med i laglistan och företagets process för att efterleva ska vara tillgängliga. Detta gäller speciellt för arbetsmiljöområdet där arbetsmiljöförordningenarbetsmiljölagen och sådana föreskrifter som är relevanta för verksamheten ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen fysiskt eller digitalt. Lagpunkten har en titta-funktion där alla medarbetare enkelt kan komma åt en läsbar lista med lagar och efterlevnad.

Skapa ledningsrapporter

I många verksamheter finns det olika organisatoriska enheter som måste förhålla sig till samma laglista. Det kan till exempel vara en kedja med butiker, en tillverkande verksamhet med många driftställen, en kommun med skolor, barnomsorgsenheter eller äldreboenden som alla ska efterleva samma bestämmelser, ett företag med fastigheter eller arbetsplatser som var och en måste följa en företagsgemensam struktur. Lagpunkten hjälper dig att skapa rapporter som visar den totala efterlevnaden i organisationen men även lyfter fram eventuella problemområden där man släpar efter eller brister.

Läs om vår tjänst Ledning

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.