X

Branschsamarbete

För en branschförening är det viktigt att kunna erbjuda sina medlemsföretag digitala tjänster som tillför konkret affärsnytta. Samtidigt är det ett värde att känna branschens företag och kunna mäta och analysera hur pass långt framme branschens företag är. Även kompetens-/nivåhöjning för branschen som helhet är ett mål.

Vad är fördelarna med ett branschsamarbete

Genom att ansluta din branschorganisation till vår tjänst får ni enkel tillgång till anpassade branschlaglistor. Medlemsföretagen kan enkelt och smidigt utgå från er aktuella branschlaglista som ni erbjuder gratis till dem. Vi har redan ett välfungerande samarbete med ett antal branschföreningar där vi tillhandahåller både lagbevakning och branschanpassade laglistor online för alla medlemsföretag.

Genom årliga lagråd där branschens medlemmar träffas för att uppdatera branschlaglistan med våra konsulter, ökar ni dessutom kompetens och samarbete i branschen.

Med ett branschsamarbete med Lagpunkten uppnår du

 • Tillgång till en digital tjänst som är attraktiv för branschens medlemmar och stärker föreningens erbjudande
 • Ökat engagemang och interaktion med medlemsföretagen genom ett årligt lagråd i samarbete med våra konsulter för att gå igenom och uppdatera branschlaglistan
 • Förhöjd kompetens- och kvalitetsnivå i branschen

Ett branschsamarbete innehåller

 • Branschlaglistan som upprättas av lagrådet, ett samarbete mellan Lagpunkten och branschen
 • En egen sida under Branschsidor med säljande information om branschföreningen
 • Återkoppling från Lagpunkten om företag i branschen som inte ännu är medlemmar men som har registrerat sig på branschsidan
 • Tillgång till statistik om hur aktiva branschens medlemmar är i att kvittera nya ändringar i branschlaglistan
 • Branschens medlemmar har 20% rabatt på övriga tjänster från Lagpunkten
 • Årliga lagrådsmöten som fångar upp nya krav och omvärldsförändringar
 • Lagpunkten bevakar Branschlaglistan med avseende på förändringar
 • Lagpunkten skickar ändringsrapporten till branschansvarige 2 gånger per år, som kan distribueras till medlemmarna
 • Tillgång till Lagpunktens bevakning av nyheter inom lagområdet under sidan Lagnytt
 • Lagpunktens nyhetsbrev 4 gånger om året med rättighet att kopiera nyheter och modifiera samt distribuera dem i eget nyhetsbrev

Om du är verksam som konsult inom miljö- och kvalitetsområdet kan du använda Lagpunkten som ett hjälpmedel och en del av leveransen till dina kunder.

Läs mer om hur en branschförening med hjälp av Lagpunkten kan bidra till hela branschens utveckling samtidigt som företagen i branschen spar pengar genom en branschlaglista.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.