X

Priser

Du använder våra tjänster genom att betala en årlig abonnemangsavgift. I avgiften ingår normalt inloggning för en användare, men du kan öka antalet användare om du vill. Det finns också möjlighet att ha flera laglistor per företag. 

Lagpunkten Bas och Lagpunkten Ledning är tjänster som vi erbjuder direkt till dig som kund  och du betalar abonnemanget till oss. Om du är medlem i en ansluten branschförening har du 20% rabatt på abonnemangskostnaden. 

Branschlaglistan och Lagpunkten Direkt är tjänster som vi erbjuder i samarbete med din branschförening.

Våra abonnemang

Bas - se nedan för abonnemangskostnad

Ledning - begär offert.

Branschlaglistan - kostar ingenting

Direkt - beror på din branschförening

Abonnemangskostnad Lagpunkten Bas

1-10 anställda

1795kr /år
Prova gratis

11-30 anställda

3495kr /år
Prova gratis

31-99 anställda

4995kr /år
Prova gratis

100 ->

9995kr /år
Prova gratis

Extra användare - 500 kr/år

Visa laglista (alla medarbetare kan läsa företagets laglista)  - 1 500 kr/år

Extra laglista - disponera upp till 5 laglistor totalt: 1 500 kr/år

Typlaglista kontor - komplett laglista med lagefterlevnad för verksamhet på kontor. Hjälper dig komma igång snabbt. : 2 900 kr

Villkor

  • Det ingår en (1) användare i grund-abonnemanget
  • Medlemmar i en ansluten branschförening - 20% rabatt per år
  • Uppläggningsavgift - 495 kr
  • Abonnemanget betalas årsvis. Fakturan skickas ca en månad innan nästa period startar
  • Vi har ingen uppsägningstid! Måste dock sägas upp (skriftligen) innan fakturan förfaller för nästa period.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.