X

Lagområden och instanser

Företag och organisationer konfronteras hela tiden med en mängd olika regelverk som man är skyldig att applicera till verksamheten. Det finns nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt EU-förordningar och EU-direktiv.

Det kan vara svårt att veta var man hittar information sammanfattad och ibland är informationen svår att förstå på grund av det speciella språk man använder i juridiska texter.

På följande sidor samlar vi några av de viktigaste lagområden för ditt företag och skriver kortfattat och enkelt vad de har för syfte att reglera. Vi listar också myndigheter och instanser med direkta länkar till deras hemsidor.

Arbetsmiljö och arbetsmiljölagar

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Miljölagar

Miljölagstiftningen består i huvudsak av miljöbalken som är en ramlag med syfte att säkerställa en hållbar utveckling. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser. Utöver de bindande regler som är kopplade till lagstiftningen kan myndigheter utfärda allmänna råd. De innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler.

Myndigheter och instanser

Här hittar du en kort beskrivning och en länk till myndigheter och instanser bland de mest relevanta för de flesta verksamheter.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.