X

Lagbevakning

Alla företag och organisationer som är verksamma har regelverk att hålla sig till. Det kan vara tvingande regelverk, som till exempel lagar, förordningar och föreskrifter, men det kan även vara självpåtagna regelverk, som t ex en standard, ett bransch/certifikat eller liknande. Det mest prioriterade är givetvis att följa de lagar och förordningar som gäller för företaget. Det är företagets ansvar att hålla sig informerad om vilka dessa lagar är.

Det är riksdagen som stiftar lagar och regeringen som skapar förordningar. Myndigheter har sedan fått i uppgift att ge ut föreskrifter som konkretiserar och förtydligar. EU skapar direktiv och förordningar. Förordningen är direkt tillämpbar medan direktivet är en instruktion till varje land att anpassa sin lagstiftning.

Varför behövs lagbevakning

Först och främst är det ett måste, något som alla företag måste göra. Men att följa lagar och förordningar är viktigt av många skäl. Man vill göra rätt och man vill vara en del av. Bestämmelser är till för att det ska bli lättare för oss att leva tillsammans. Miljöbestämmelser syftar till att skydda miljön och arbetsmiljöbestämmelser syftar till att säkerställa och förbättra arbetsmiljön. Läs mer om lagområden och instanser här. Det är en bra sak för företaget eller organisationen att alla i organisationen har en god kunskap om de lagar som gäller samt kunskap om hur man ska bete sig för att följa reglerna. Detta är vad vi på Lagpunkten kallar för lagbevakning och efterlevnad.

Miljöledningssystem och arbetsmiljöarbete

De företag som är certifierade enligt ISO 14001 behöver ett miljöledningssystem. En del av miljöledningssystemet är att upprätta en laglista med de lagar inom miljöområdet som berör verksamheten samt hur företaget gör för att efterleva dem. Inom arbetsmiljöområdet finns idag många bestämmelser och föreskrifter som är tvingande för alla arbetsgivare att efterfölja. Den som inte hanterar arbetsmiljön och följer regelverket på rätt sätt kan tvingas till stora vitesbelopp av arbetsmiljöverket.

Vad kan Lagpunkten hjälpa till med

Med Lagpunkten förenklar du och spar tid samtidigt som lagbevakningen kvalitetssäkras. Lagpunkten bevakar lagar som finns i Laglistan och meddelar när förändringar sker. Med efterlevnadsfunktionen kan man dokumentera hur företaget gör för att efterleva bestämmelser. Tydliga rapporter dokumenterar både laglista och efterlevnad.

Lagpunkten bevakar all relevant EU-lagstiftning; svenska lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagbevakning med Lagpunkten

Lagbevakning och lagefterlevnad är ett område som blir alltmer aktuellt i takt med att samhällets krav på företagen utvecklas. Miljö- och arbetsmiljöfrågor är också ett område där allt fler företag själva driver på sin utveckling. Läs mer om hur Lagpunkten kan hjälpa dig i detta arbete.

Lagområden och instanser

I den här delen av hemsidan samlar vi information om några viktiga lagområden för alla företag och organisationer. Lagar, förordningar och bestämmelser utfärdas av många olika instanser. Här kan du också hitta information och länkar till de viktigaste, både i Sverige och EU.

Lagnytt

vår nyhetsfunktion Lagnytt lyfter vi löpande fram viktiga nya lagar eller lagändringar som vi tror kan vara intressanta för dig och ditt företag att läsa om.Vi skickar också regelbundet ut ett nyhetsbrev med de mest relevanta nya lagar som kan beröra din verksamhet. Mejla oss om du vill ha nyhetsbrevet på [email protected]

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.