X

Ledning

Lagpunkten Ledning ger dig ett effektivt verktyg för lagbevakning och efterlevnad i organisationer med flera driftställen eller enheter. Du hanterar effektivt många laglistor samtidigt.

Exempel på tillämpningar är för fastighetsbolag, butikskedjor, byggföretag, kommuner med förskolor eller äldreboenden etc.

Med Ledning kan man enkelt överblicka lagefterlevnaden i en verksamhet med många enheter.

Genom en typlaglista skapar man ett underlag som alla enheter arbetar utifrån. Typlaglistan har krav- och kontrollpunkter och varje enhet behöver endast dokumentera efterlevnad: hur kraven efterlevs.

En fördel med en typlaglista är att man får en tydlig gräns. Typlaglistan tas fram centralt, t ex i ett lagråd. I verksamheten får man enkla och tydliga krav att efterfölja och behöver inte fundera på att tolka lagtexter.

Lagpunkten Ledning samordnar arbetet med lagefterlevnad genom att man med tydliga rapporter kan följa alla enheters arbete och se var eventuella åtgärder ska sättas in.

Varför ska jag börja använda Ledning?

Det finns ett behov för att hantera många laglistor

Företaget har flera enheter som bedriver liknande verksamhet

Det finns ett behov att leverera tydliga krav- och kontrollpunkter till verksamheten

Det behövs central kontroll på hur enheter i företaget efterlever lagar och förordningar

Funktioner i Ledning

Centralt kan företaget:

  • Skapa en typlaglista
  • Definiera krav- och kontrollpunkter för typlaglistan
  • Införa ändringar i typlaglistan när lagen ändras och uppmärksamma organisationen på att uppdateringar behöver göras
  • Genom tydliga rapporter se hur olika delar av företaget efterlever lagar och förordningar

Varje enhet i företaget kan:

  • Visa enhetens egen laglista
  • Läsa förslag om hur enheten ska efterleva lagarna i laglistan
  • Välja att acceptera förslagen på hur man ska efterleva en lag, eller välja att skapa egna krav och kontroller
  • Göra anteckningar om hur företaget efterlever lagarna i laglistan
  • Kvittera en ändring i ett krav eller en kontrollpunkt

Om du vill vet mer om hur Lagpunkten fungerar kan du läsa handboken. Klicka på knappen.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.