X

Bas

Vår grundmodul som passar för de flesta företagen heter Lagpunkten Bas. För de företag som är med i en ansluten branschförening finns även möjlighet med den förenklade funktionen Branschlaglistan eller Direkt, och för de som har större krav på labevakning finns den utökade Ledning.

Bas är en enkel webbfunktion som kan användas av både små och stora företag. Du kan skapa en laglista och dokumentera hur företaget gör för att efterleva lagar och förordningar.

För att hitta relevanta lagar och förordningar att lägga upp i din lista kan du använda sökfunktionen, eller utgå från en befintlig branschlaglista.

Det finns möjlighet att dela in laglistan i avsnitt som är aktuella för olika delar av organisationen. Exempelvis, för ett företag med kontor och tillverkning kan det vara ett avsnitt för kontorsverksamhet och en för den tillverkande verksamheten.

Vår modell med KravKontroll och Efterlevnad innebär en säker process för att säkerställa hur lagkraven uttyds, hur kontrollpunkter skapas och hur efterlevnad dokumenteras.

I Bas finns också en rapportfunktion för att ta fram dokumentation på lagefterlevnaden.

Varför ska jag välja Bas

Företaget ska börja arbeta systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor

Företaget behöver en lösning som uttrycker lagkraven på enkel svenska som är förståelig för alla medarbetare

Företaget ska certifieras enligt ISO 9000 eller ISO 14001

Du behöver kommunicera information om hur företaget efterlever viktiga bestämmelser, till alla medarbetare via webb eller telefon

Företaget har en lösning idag och vill undersöka alternativ

Du behöver löpande information om viktiga förändringar inom lagområdet

Du behöver tillgång till en sökfunktion för att identifiera de lagar och förordningar som berör verksamheten

Du vill skapa en laglista för företaget och utgå från en befintlig branschlaglista

Funktioner i Bas

Med Bas kan du bland annat:

 • Skapa en laglista med de lagar som företaget behöver förhålla sig till.
 • Dokumentera hur ditt företag efterlever lagar och förordningar genom att skapa krav, kontroll och efterlevnad
 • Använda sökfunktionen för att hitta lagar
 • Utgå från en branschlaglista för att underlätta arbetet
 • Klicka på länkar i laglistan för att läsa lagens originaltext på den utgivande instansens webbplats
 • Kvittera en ändring i din laglista. Lagpunkten bevakar alla lagar för förändringar och när sådana kommer får du en markering i din laglista att det finns en ändring till lagen
 • Göra en notering om hur en förändring påverkar verksamheten i ditt företag
 • Skriva ut en rapport som visar hur företagets laglista och lagefterlevnad ser ut
 • Hålla dig uppdaterad när det sker förändringar. Lagpunkten skickar ut information om lagändringar 4 gånger per år.
 • Utöka ditt abonnemang till att omfatta fler laglistor
 • Utöka ditt abonnemang till att omfatta fler användare
 • Utöka ditt abonnemang till att omfatta en ”visa”-funktion där alla medarbetare i företaget kan se hur företaget arbetar med lagefterlevnad

Om du vill vet mer om hur Lagpunkten fungerar kan du läsa handboken. Klicka på knappen.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.