X
Nyhetslista

Regeringen förlänger krisstöd till företag

 • 11 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 21
 • 0 Kommentarer
De åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin som nu införs kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag. Regeringen kommer därför att aktivera omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag även för februari 2022. Dessutom kommer takbeloppet för omställningsstödet att höjas.

Skärpta smittskyddsåtgärder

 • 11 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 21
 • 0 Kommentarer
Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Den sammanvägda bedömningen är att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Hårdare EU krav på tatueringsfärger

 • 11 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 11
 • 0 Kommentarer
Nya EU-regler för tatueringsfärger gäller från och med 5 januari 2022. Reglerna innebär koncentrations¬gränser för skadliga ämnen i tatueringsfärger, krav på märkning och krav för de tatuerare som använder produkterna.

Tillståndskrav för personlig assistans

 • 10 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 14
 • 0 Kommentarer
Ändringarna ger Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.