X
Nyhetslista

EU:s mål på energi- och klimatområdet

 • 19 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 8
 • 0 Kommentarer
Energimyndigheten har lämnat ett underlag till den uppdaterade integrerade nationella energi- och klimatplanen (NEKP) för Sverige. Analysen visar att befintliga styrmedel inte räcker för att uppfylla Sveriges bidrag till EU:s mål om energieffektivitet och förnybar energi eller för att nå klimatmålen.

Meddelande om klimatrisker

 • 19 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 8
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen presenterade meddelandet om klimatrisker, 2023/24:FPM51, den 12 mars 2024. Meddelandet om klimatrisker är ett svar på den första europeiska klimat- och sårbarhetsanalys (EUCRA) som gjorts på EU-nivå. Meddelandet betonar att både EU och medlemsstaterna måste bli bättre på att förbereda sig för och hantera de klimatrisker som förväntas förvärras med anledning av klimatförändringarna.

Laddstationer ökar genom Klimatklivet

 • 18 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 9
 • 0 Kommentarer
Antalet laddstationer som får stöd från Klimatklivet ökade kraftigt under 2023. 823 miljoner beviljades i stöd till laddstationer över hela landet. Det beräknas ge 56 900 nya ladduttag för personbilar och tyngre fordon.

Nytt statligt stöd för restaurering av naturmiljöer

 • 18 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 7
 • 0 Kommentarer
Ett nytt stöd för att restaurera värdefulla naturmiljöer ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden och det biologiska kulturarvet. Stödet omfattar totalt 13 miljoner kronor under 2024.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.