X
Nyhetslista

Nya åtgärder för att göra EU kvicksilverfritt

 • 12 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 25
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit en förordning om fullständigt förbud mot användning av tandamalgam och om förbud mot tillverkning, import och export av andra produkter med tillsatt kvicksilver. De uppdaterade reglerna syftar till att ta itu med den återstående användningen av kvicksilver i Europeiska unionen i linje med EU:s nollföroreningsambition.

Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

 • 24 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 57
 • 0 Kommentarer
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara att nå sina klimatmål.

Företagens hållbarhet i EU

 • 24 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 64
 • 0 Kommentarer
EU håller på att utforma strategier för företagens hållbarhet i syfte att förbättra skyddet av miljön och de mänskliga rättigheterna i och utanför EU.

Utsläppshandeln effektiviseras

 • 23 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 56
 • 0 Kommentarer
Regeringen har fattat beslut om förändringar i regelverket för utsläppshandeln som innebär att cirka 480 svenska anläggningar med förhållandevis låga utsläpp kommer att exkluderas från systemet. Förändringarna gör att en stor administrativ börda försvinner, utan att styreffekten av utsläppshandeln avtar.

EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen

 • 22 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 51
 • 0 Kommentarer
I propositionen, Prop. 2023/24:142, lämnas förslag till ändringar i lagen om vissa utsläpp av växthusgaser. Ändringarna föreslås med anledning av den senaste revideringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.