X
Nyhetslista

Nytt EU klimatmål till år 2040

 • 7 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 24
 • 0 Kommentarer
Europeiska kommissionen har nu presenterat en rekommendation om ett EU-gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990. Ett formellt lagförslag väntas komma när en ny kommission har tillträtt efter Europaparlamentsvalet senare i år.

Nya särskilt farliga ämnen

 • 5 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 28
 • 0 Kommentarer
Det har tillkommit fem nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen.

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat bläck, toners, lim och rengöringsprodukter.

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

 • 2 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 34
 • 0 Kommentarer
Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag till översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Översynen av direktivet är en av de viktigaste åtgärderna i EU:s handlingsplan för nollförorening.

Nu ingår sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem

 • 9 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 47
 • 0 Kommentarer
Nu inleds infasningen av sjöfartssektorn i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Från och med 2026 ska sjöfarten vara helt inkluderad i systemet. Till en början ingår endast större last- och passagerarfartyg över 5000 bruttotonnage. Dessa rederier är från och med 2024 skyldiga att rapportera sina verifierade utsläpp till Naturvårdsverket.

EU överens om byggproduktförordningen

 • 2 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 52
 • 0 Kommentarer
Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått en preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen (CPR). Förordningen ger bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade byggproduktstandarder.
123456

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.