X
Nyhetslista

Insamling av textilavfall

 • 18 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 73
 • 0 Kommentarer
Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen.

Mer hållbara val med kampanjen Textilsmart

 • 24 september 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 815
 • 0 Kommentarer
Genom mer medvetna val kan konsumenter minska sin miljö- och klimatpåverkan. Under 2018 lät Naturvårdsverket genomföra en konsumentundersökning där över 3 000 respondenter deltog. Den visade att tre av fyra konsumenter vill agera mer hållbart.

Samråd om förbud mot allergiframkallande ämnen

 • 2 september 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 842
 • 0 Kommentarer
Echa startar samråd om förslag till förbud mot allergiframkallande ämnen. Sverige och Frankrike har förslagit ett EU-förbud mot över 1 000 allergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor.

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1207
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna gäller från den 1 november 2020.

Myndigheter startar dialog med textilbranschen

 • 12 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1294
 • 0 Kommentarer
I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.