X
Nyhetslista

Myndigheter startar dialog med textilbranschen

I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.

Textilbranschen är kemikalieintensiv och det finns få regler på området idag. Kemikalieinspektionen arbetar för att utveckla reglerna och ser också att det finns en stark drivkraft i branschen att arbeta aktivt med kemikaliefrågor.

Den 12 oktober hålls det första dialogmötet med temat ”Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – med fokus på miljö och kemikalier”. På mötet i Stockholm samlas närmare 100 deltagare från bland annat flera stora modekedjor, forskningsinstitut, nio myndigheter och tre departement.

Dialogen kommer att pågå under tre år med två dialogmöten per år. Dialogen kommer att belysa olika teman med koppling till hållbar hantering av textil och sker i samarbete med aktörer inom textilområdet, såsom myndigheter, forskare, textilbranschen och frivilligorganisationer samt avfallshanterare.
Föregående artikel Mobil-app med information om farliga kemikalier i EU
Nästa artikel Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU
Skriv ut
1101 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.