X
Nyhetslista

Nya lagar för plast och avfall vid årsskiftet

 • 29 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 129
 • 0 Kommentarer
Vid årsskiftet är det en rad nya lagar och regler som börjar gälla som ska hjälpa oss att bli mer resurseffektiva. Vissa gäller enbart verksamheter medan andra påverkar även privatpersoner och hushåll.

Försäljning av mikroplaster förbjuds

 • 10 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 113
 • 0 Kommentarer
Försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas i EU. För granulat som används i konstgräsplaner träder förbudet i kraft om åtta år, medan försäljningen av löst glitter, med vissa undantag, stoppades den 17 oktober i år. Det kommer dock vara tillåtet att sälja ut befintliga lager av glitter.

Farliga kemikalier hindrar återvinning av plast

 • 10 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 59
 • 0 Kommentarer
Plast kan innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen som gör den olämplig att återvinna. Kemikalieinspektionen visar i en ny rapport vilka typer av ämnen som kan förhindra återvinning av vanliga produktgrupper av plast.

Plaståtervinning i slutet kretslopp

 • 11 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 64
 • 0 Kommentarer
Att återvinna plast i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av avfallet – ger lägre klimatpåverkan än om plasten återvinns till andra produkter som inte kan återvinnas igen. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.