X
Nyhetslista

Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

 • 13 juni 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 5
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om att utse Kristina Alvendal och Niklas Nordström till industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna

 • 8 maj 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 50
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprocesser. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att uppnå tillståndsprocesser som är moderna, effektiva och förutsebara.

Uppdaterade regler för industriutsläpp

 • 16 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 63
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit det reviderade direktivet om industriutsläpp och förordningen om inrättande av en portal för industriutsläpp – två kompletterande rättsakter som har som mål att reglera och övervaka industriverksamheters miljöpåverkan.

Teknik för den gröna omställningen

 • 18 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 67
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit sin ståndpunkt (”allmän riktlinje”) om ett utkast till förordning om en ram för åtgärder för att stärka Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknikprodukter, mer känd som rättsakten om nettonollindustri.

Nya regler för att minska skadliga utsläpp

 • 7 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 85
 • 0 Kommentarer
Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om översynen av direktivet om industriutsläpp och förordningen om inrättande av en portal för industriutsläpp.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.