X
Nyhetslista

Teknik för den gröna omställningen

 • 18 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 32
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit sin ståndpunkt (”allmän riktlinje”) om ett utkast till förordning om en ram för åtgärder för att stärka Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknikprodukter, mer känd som rättsakten om nettonollindustri.

Nya regler för att minska skadliga utsläpp

 • 7 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 35
 • 0 Kommentarer
Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om översynen av direktivet om industriutsläpp och förordningen om inrättande av en portal för industriutsläpp.

Nytt EU direktiv om förnybar energi

 • 13 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 109
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit det nya direktivet om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Dessutom föreskrivs ett ytterligare vägledande tillägg på 2,5 procent för att göra det möjligt att uppnå målet på 45 procent. Varje medlemsland kommer att bidra till detta gemensamma mål.

Geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter

 • 9 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 74
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit en förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter. Detta är det sista steget i beslutsprocessen. När förordningen träder i kraft kommer geografiska beteckningar för industriprodukter med koppling till det geografiska produktionsområdet (t.ex. Albacetebestick, böhmisk kristall och Limogesporslin) att ha samma skydd som regionalt producerade livsmedel eller drycker.

100 miljoner kronor till Industriklivet och CCS-tekniker

 • 21 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 54
 • 0 Kommentarer
För att klara klimatomställningen måste industrins utsläpp minska. Tekniker för negativa utsläpp som bio-CCS ska bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp senast 2045. Regeringen avser därför att satsa 100 miljoner kronor under 2024, och lika mycket 2025 för att möjliggöra minskade utsläpp och stärkt konkurrenskraft.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.