X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter

EU rådet har antagit en förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter. Detta är det sista steget i beslutsprocessen. När förordningen träder i kraft kommer geografiska beteckningar för industriprodukter med koppling till det geografiska produktionsområdet (t.ex. Albacetebestick, böhmisk kristall och Limogesporslin) att ha samma skydd som regionalt producerade livsmedel eller drycker.

Förordningen om geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter gör också att EU fullt ut kan uppfylla sina internationella åtaganden enligt Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Rådet har därför också antagit en ändring av rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten från 2015 inom Lissabonöverenskommelsen. Syftet är att utse EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) till behörig myndighet för förvaltningen av Genèveakten på unionens territorium vad gäller geografiska beteckningar för industri- och hantverksprodukter.

Vikten av reglerna om geografiska beteckningar


Genom förordningen införs ett direkt tillämpligt skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter (exempelvis smycken, textilier, glas och porslin) på EU-nivå, som ett komplement till EU:s befintliga skydd av geografiska beteckningar på jordbruksområdet. EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kommer att spela en viktig roll i genomförandet av det nya skyddssystemet, särskilt när det gäller registreringen av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter.
Föregående artikel Kärnavfallsfonden ska finansiera kommunernas kostnader av kärnavfall
Nästa artikel Nya regler för märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder
Skriv ut
139 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.