X
Nyhetslista

PFAS-förorenade områden i Sverige

 • 8 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 104
 • 0 Kommentarer
I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen.

Totalt 416 ton brandsläckningsskum med PFAS insamlat

 • 6 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 78
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverket och MSB har under 2022–2023 samlat in 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum från Sveriges räddningstjänster. Brandsläckningsskummet innehåller så kallade PFAS som är mycket farliga ämnen.

Databas för att undvika PFAS-kemikalier

 • 29 december 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 90
 • 0 Kommentarer
Företag som vill att deras produkter ska vara fria från evighetskemikalierna PFAS har länge saknat ett enkelt sätt att ta reda på vilka ämnen de ska undvika. För att hjälpa producenter och inköpare publicerar Kemikalieinspektionen nu information om nästan 11 000 PFAS-ämnen i en sökbar databas.

Insamling av brandsläckningsskum med PFAS

 • 8 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 155
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS, som är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö. Projektet har inneburit att inventera, samla in och destruera skumvätska med PFAS för att undvika att det hamnar i miljön. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

Gränsvärde för PFAS i några livsmedel

 • 6 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 141
 • 0 Kommentarer
Sedan årsskiftet finns det gränsvärden för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk, kräftor och ägg. Det innebär att livsmedel från kött, fisk, kräftor och ägg som tillverkats efter den 1 januari 2023 och som finns i butikerna inte ska innehålla mer PFAS än gränsvärdena.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.