X
Nyhetslista

Konsumtionen av textiler sjönk kraftigt under 2023

 • 10 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 22
 • 0 Kommentarer
Den årliga konsumtionen har de senaste åren legat runt 13-14 kilo textil per person. Efter Coronapandemin ökade konsumtionen till över 15 kilo per person. Men 2023 minskade konsumtionen ner till 11,4 kilo per person. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

Textilavfall ska samlas in separat

 • 12 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 39
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om separat insamling av textilavfall från och med januari 2025. Alla som har textilavfall ska sortera ut det. Kommunen kommer att ansvara för att samla in textilavfall som är kommunalt avfall. Verksamheter som textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet, men får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in och behandlas.

Insamling av textilavfall

 • 18 januari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 73
 • 0 Kommentarer
Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen.

Mer hållbara val med kampanjen Textilsmart

 • 24 september 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 815
 • 0 Kommentarer
Genom mer medvetna val kan konsumenter minska sin miljö- och klimatpåverkan. Under 2018 lät Naturvårdsverket genomföra en konsumentundersökning där över 3 000 respondenter deltog. Den visade att tre av fyra konsumenter vill agera mer hållbart.

Projekt för en mer hållbar textilkonsumtion

 • 5 september 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 776
 • 0 Kommentarer
Runt om i landet har kommuner, länsstyrelser och regioner genomfört projekt som klädbytardagar, skaparfestivaler, utställningar, föreläsningar och informationskampanjer för en mer hållbar textilkonsumtion. Nu finns en ny samling exempel som ska inspirera fler till att bidra till arbetet.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.